• img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5

Προγράμματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (KA2)              2017 - 2019

Το project βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/bcc14617-ba39-49df-af9b-d09938696c8d

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του Προγράμματος Erasmus+, η Σχολή μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “New paths in Maths, Innovative Methods in Maths for Engineering Students”, το οποίο έχει διάρκεια 25 μήνες (01/11/2017 – 30/11/2019).

Η ανάγκη για τη δημιουργία και καθιέρωση νέων μεθόδων και εργαλείων που θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Μαθηματικά και Επιστήμες σε Τεχνικές Σχολές στην Ευρώπη, ήταν αυτή που αποτέλεσε την αφορμή για τη σύλληψη και τελικά, την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο πρόγραμμα μετέχουν τεχνικές σχολές από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο, την Πολωνία (χώρα του συντονιστικού σχολείου), τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.
Στόχος του προγράμματος είναι αφενός να βελτιωθούν οι επιδόσεις και οι δεξιότητες των συμμετεχόντων μαθητών στη μαθηματική επιστήμη, αφετέρου να αναπτυχθεί, δια μέσου της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των άλλων σχολείων, το ιδεώδες της διαφορετικότητας, της ανεκτικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Ελπίδα όλων, τόσο της Διεύθυνσης της Β’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, όσο και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας το δύσκολο εγχείρημα της επιτυχούς διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι οι ομάδες των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη Δράση να φτάσουν στην τελική πραγμάτωση των στόχων που έχουν τεθεί εξ αρχής. Αυτοί οι στόχοι αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στη μαθηματική επιστήμη και εφαρμογή στην πράξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, με τελικό επιστέγασμα τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book), το οποίο θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους μαθητές.

                                                         

        
 

 

     

 

 

Παλιότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 2015-2016

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.....

...Το σχολείο μας, η Β´ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου», συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ στη Βασική Δράση 2, μαζί με τις ακόλουθες χώρες: Ρουμανία (coordinator), Ισπανία, Κροατία και Τουρκία. Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού, αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς.

...Έγιναν μέχρι τώρα δυο συναντήσεις με συμμετέχοντες τους καθηγητές από τις πέντε χώρες. Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Κροατία τον Δεκέμβριο του 2014, όπου έγινε η πρώτη γνωριμία και κατανεμήθηκαν οι εργασίες και οι υποχρεώσεις στους καθηγητές της κάθε χώρας.

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στην Κύπρο το Φεβρουάριο του 2015. Η επίσκεψη στην Κύπρο διήρκησε 3 ημέρες... Περισσότερα

Εμπειρίες Συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης , Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  για να δείτε τους δικαιούχους του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και του Οργανισμού Νεολαίας να μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες για τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.                       

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013-2014


Α. Harmonisation of European Electrical Installations . Under Leonardo Scheme
       Σχολικές Χρονιές 2012-13 και 2013-14

Αρ Έγκρισης: CY-LdV-MULPART-2012-36

Τέταρτη Συνάντηση στη Βρέμη της Γερμανίας – Οκτώβρη 2013.

Η τέταρτη συνάντηση έγινε στη Βρέμη της Γερμανίας το Οκτώβρη του 2013. Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος όλες οι συμβαλλόμενες χώρες, Κύπρος, Γερμανία, Πορτογαλία και Αγγλία (Ουαλία), με συντονιστικό σχολείο την Β Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Τη σχολή μας εκπροσώπησαν ο Κώστας Σχοινής εκπαιδευτής Ηλεκτρολογίας, ως συντονιστής του προγράμματος και ο Χριστάκης Γιασκούρης ως συμμετέχων εκπαιδευτής Ηλεκτρολογίας.

Στη συνάντηση αυτή όλοι οι σύνεδροι από τα συμβαλλόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρουσίασαν τις μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών μονάδων τα οποία έχουν παραχθεί και μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των συμβαλλόμενων χωρών κατά τη προηγούμενη σχολική χρονιά. Συζητήθηκαν προβλήματα που αναφύηκαν κατά την διδασκαλία και συζητήθηκαν τρόποι αντιμετωπίσεως. Αντηλλάγησαν απόψεις για πρακτικά προβλήματα.

Στη συνάντηση αυτή επίσης συζητήθηκε ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που πρότεινε ή σχολή μας για τη νέα σχολική χρονιά το οποίο καταπιάνεται με την νεανική ανεργία.

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 • Μέθοδοι διδασκαλίας των εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Προβλήματα και λύσεις για τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Πρακτικά προβλήματα.
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της Becks.
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της Mercedes.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία ότι η κάθε χώρα ετοιμαστεί για τυχών ερωτήσεις που θα συμπεριληφθούν στο τελικό δοκίμιο το οποί θα ετοιμαστεί στην επόμενη συνάντηση στην Ουαλία τον Φεβρουάριο του 2014.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της Mercedes

 

Β. Εκπροσώπηση της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού στο Σεμινάριο

“Raising the Standards of Αpprenticeship and Vocational Schools in Europe”

Στα πλαίσια του προγράμματος Comenious/Δια Βίου Μάθηση, ο Β.Δ. του κλάδου Ξυλουργικής/Επιπλοποίας της σχολής μας κος. Ηλίας Σκορδής, έχει εγκριθεί να συμμετάσχει σε Ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση στο σεμινάριο “Raising the Standards of Αpprenticeship and Vocational Schools in Europe” που πραγματοποιήθηκε στο Wolsfberg της Αυστρίας από τις 13-18/10/2013 και το οποίο διοργανώθηκε από τον οργανισμό EcoMEDIA Europe. Στόχος του EcoMedia Europe, είναι να προάγει ένα δίκτυο από δραστηριότητες και εφαρμογές της τεχνολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο κυρίως στις χώρες τις Ε.Ε.

    

   

Το σεμινάριο –συνέδριο το οποίο έχει διεξαχθεί στο Wolsfberg, είχε ως στόχο να αναδείξει την αξία και τους τρόπους εφαρμογής της νέας τεχνολογίας CNC σε επαγγελματικές και τεχνικές σχολές τόσο όσο αφορά λογισμικά προγράμματα όσο και σε μηχανές που λειτουργούν με τεχνολογία CNC. Επίσης είχε γίνει μια εις βάθος ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος της Αυστρίας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών ειδικότερα όσο αφορά την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και τους τρόπους διασύνδεσης τους με τη βιομηχανία.

Το συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 400 σύνεδροι από 21 χώρες της Ευρώπης. Αυτό προσφώνησαν διάφοροι ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, αλλά και άλλοι πρωτοστάτες της τεχνολογίας CNC όπως, ο Siegfried Keller (DE) ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος σε σχεδιαστικά προγράμματα CNC, ο Matthew Bell προγραμματιστής της Autodesk (UK), καθώς επίσης και διάφορες Ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται σε τεχνολογία και μηχανές CNC όπως οι, Keller, Emco, Faro, Festo κ.λ.π. 

 

Οι κυριότερες επισημάνσεις του συνεδρίου ήταν οι ακόλουθες:

 • Η εκπαίδευση στην Ε.Ε. χρειάζεται άμεσα αναδόμηση-εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση.
 • Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την Ε.Ε. από την Ασία τόσο πληθυσμιακά όσο και τεχνολογικά.
 • Ο διεθνής ανταγωνισμός στο χώρο της βιομηχανίας επιβάλλει όπως οι χώρες της Ε.Ε. για να μπορέσουν να επιβιώσουν θα πρέπει να έχουν πολύ εξειδικευμένους τεχνίτες και προσωπικό.
 • Η υψηλή κατάρτιση και εκπαίδευση εξειδικευμένων τεχνιτών, είναι το φάρμακο για την ανεργία.

Β.Δ. Ηλίας Σκορδής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2012-2013

Επισκεφθείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα για να δείτε πως η σχολή μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα

http://www.mtee.net/tradesman/

Το σχολείο μας έλαβε μέρος σε δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα

1. Leonardo da Vinci – Mobility program

Leonardo da Vinci – Κινητικότητα (IVT)

Δικαιούχος Οργανισμός: Β Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Τίτλος Σχεδίου: The interaction of Electrical and Furniture industries in the latest CNC machines

Οργανισμός Υποδοχής: Langside College, Glasgow.

Χώρα Προορισμού: Ηνωμένο Βασίλειο – Σκωτία

Διάρκεια τοποθέτησης: 2 εβδομάδες

Αριθμός Ατόμων που διακινήθηκαν: 11 δικαιούχοι και 2 συνοδοί

2. The European Tradesman

Under Comenius Scheme

Αρ Έγκρισης: CY-COM-MULPART-2010-3

Θέμα: Ηλεκτρική Εγκατάσταση Οικίας.

Στόχος ήταν η από κοινού ετοιμασία υλικού και σημειώσεων για τη καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος των εργαστηρίων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για οικιακές εγκαταστάσεις λαμβάνοντας υπ όψιν ότι αν και όλες οι χώρες της Ευρώπης εργάζονται κάτω από τους ίδιους Ευρωπαϊκούς κανόνες η κάθε μία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες και διαφορές στη εκτέλεση των εργασιών αυτών. Το υλικό θα παραχθεί αρχικά στα Αγγλικά και σε συνέχεια θα μεταφραστεί σε όλες τις τοπικές γλώσσες των χωρών που θα πάρουν μέρος. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα γίνουν γνώστες όλων των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης βοηθώντας έτσι την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του προγράμματος θα γίνει πιλοτική εφαρμογή των σημειώσεων για διδασκαλία του μαθήματος σε όλες τις συμβαλλόμενες χώρες και στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές θα παρακαθίσουν στο ίδιο διαγνωστικό δοκίμιο.

Στο τέλος του προγράμματος όλοι οι μαθητές που θα συμμετείχαν πήραν πιστοποιητικό παρακολούθησης και βραβεύτηκαν οι αριστούχοι.

Επίσκεψη στη Βρέμη Γερμανίας για την 4η συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος

"The European tradesman”

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βρέμη της Γερμανίας από τις 10 μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2011.

Σε αυτήν εκπροσώπησαν τη Σχολή οι κ. Κώστας Σχοινής και κ. Γρηγόρης Βασιλείου, Εκπαιδευτές Ηλεκτρολογίας.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι εταίροι έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν τις σημειώσεις του Προγράμματος κατά τη διδασκαλία του μαθήματος στα σχολεία τους. Περαιτέρω, συζητήθηκε ο τρόπος εφαρμογής των σημειώσεων που έχουν ετοιμαστεί στη τάξη και τα προβλήματα τα οποία πιθανόν να υπάρξουν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το σχολείο των εταίρων μας στη Γερμανία το οποίο είναι ένα Τεχνικό Λύκειο με πληθυσμό περίπου 2500 μαθητές, το οποίο προσφέρει προγράμματα στους κλάδους της Ηλεκτρολογίας, των Αυτοματισμών και της Μηχανολογίας.